SOS Parke. Toni Valero, Koordinadora kol·lectius Parke Alkosa 06/11/12

El projecte NOSALTRES MATEIX de la Koordinadora de kol·lectius del Parke Alkosa segueix en perill i des de la Koordinadora reinicien la campanya SOS Parke. Parlem amb Toni Valero company de la Koordinadora de kol·lectius del Parke Alkosa.

Comentaris